Aktualności

06-08-2009

Traceability – monitorowanie ruchu i pochodzenia towarów

Traceability jest innowacją obowiązującą we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 01.01.2005., która pozwala śledzić i lokalizować ruch i pochodzenie żywności, paszy, zwierząt lub innych substancji, będących lub mogących stać się składnikiem żywności lub paszy, przez wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Głównym celem wprowadzenia traceability jako standardu Unii Europejskiej było zapewnienie bezpieczeństwa towarów spożywczych. Obecnie liczba konsumentów na rynku towarów spożywczych jak i samych towarów żywnościowych jest ogromna. Nim konkretny produkt trafia na nasze stoły, przechodzi bardzo długą drogę i styka się z wieloma osobami na swej drodze, co może być źródłem zagrożeń takich jak choroby, dioksyny czy zatrucie pestycydami. Traceability umożliwia dokładne prześledzenie każdego etapu produkcji danego towaru, podnosząc w ten sposób standardy jakości i zapewniając bezpieczeństwo konsumentom.